در حال حاضر راه های اصلی شهرستان باز است

  فرماندار قزوین گفت: راه های اصلی شهرستان باز و مسافر در راه مانده نداریم هم چنین آماده اسکان اضطراری هستیم.   به گزارش پایگاه خبری پرسشگر قزوین، عباس کاظمی فرماندار شهرستان قزوین با حضور میدانی در معابر و جاده های مواصلاتی ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و تقدیر از زحمات دستگاه های

تخفیف ویژه خبرنگاران